Údaje firmy

IČ DPH:NL857311104B01
Obchodná komora Amsterdamu:68120451
Zastúpená generálnym riaditeľom:Adam Czerwinski
Rok registrácie:2013
Registrovaná adresa spoločnosti:J.Spijkerdreef 240
2132 PZ Hoofddorp
Holandia

Adresa a kontaktné detaily

Adresa kancelárie a skladu:J.Spijkerdreef 240
2132 PZ Hoofddorp
Holandia
Telefón:+31 20 894 61 20
E-mail:

Bankové spojenie

Číslo účtu EUR:416392296
Kód banky/Smerový kód banky:ABNA
IBAN EUR:NL63ABNA0416392296
BIC / SWIFT kód:

 

ABNANL2A
Číslo účtu USD:466528337
Kód banky/Smerový kód banky:ABNA
IBAN USD:NL77ABNA0466528337
BIC / SWIFT kód:


 

ABNANL2A
Odoberateľ/Príjemca:ADCbit
Adresa spoločnosti:J.Spijkerdreef 240,
2132 PZ Hoofddorp

 

Názov banky:ABN Amro Bank N V
Adresa banky:Gustav Mahlerlaan 10
1082 PP AMSTERDAM / Netherlands
Telefón banky:+31 20 628 40 40
Kontaktná osoba v banke ABN Amro Bank:Mr. Robert Harryvan