Záruka náhrady nasledujúci pracovný deň

Spoločnosť ADCbit ponúka doplnkovú možnosť záruky – záruku náhrady nasledujúci pracovný deň (Záruka náhrady NPD).

Záruka náhrady NPD je vhodnou alternatívou k servisným zmluvám, ktoré ponúkajú výrobcovia zariadení, a každoročne umožňuje veľké úspory.

Je optimálnou voľbou v prípade, že treba fyzicky nahradiť hardvér, ale nie je potrebný update softvéru, ani technická podpora od výrobcu.

V rámci zmluvy Záruky náhrady NPD poskytujeme aj technickú podporu na hardvér, na ktorý sa zmluva vzťahuje.

Pri zariadeniach, ktoré si vyžadujú updaty softvéru a technickú podporu od výrobcu, zákazníkom odporúčame, aby ostali pri servisných zmluvách, ktoré poskytujú výrobcovia zariadení. Vzťahuje sa to na vnútorné smerovače (core routers), firewally a všetky typy kritických zariadení, ktoré si vyžadujú priamu podporu od výrobcu.
Pre všetky ostatné typy zariadení, vrátane takých, ktoré už výrobcovia nepodporujú (vyradili ho z ponuky), je Záruka náhrady NPD optimálnou voľbou.

*Záruka náhrady NPD je zatiaľ limitovaná len pre zákazníkov v rámci EU.

Prosím, kontaktujte nás, aby sme prerokovali vaše požiadavky na služby, aj pre viac informácií o možnostiach Záruky náhrady NPD vo vašej krajine a pre vaše zariadenie.