Servisné zmluvy od pôvodných výrobcov zariadení

ADCbit ponúka servisné zmluvy od pôvodných výrobcov zariadení (PVZ) ako Cisco SmartNet, Juniper J-Care, HP Care-Pack.

Pri zariadeniach, ktoré si vyžadujú updaty softvéru a technickú podporu od výrobcu, zákazníkom odporúčame, aby ostali pri servisných zmluvách, ktoré poskytujú výrobcovia zariadení. Vzťahuje sa to na vnútorné smerovače (core routers), firewally a všetky typy kritických zariadení, ktoré si vyžadujú priamu podporu od výrobcu.

Pre všetky ostatné typy zariadení, vrátane takých, ktoré už výrobcovia nepodporujú (vyradili ho z ponuky), je Záruka náhrady NPD optimálnou voľbou.Cisco SmartnetJuniper J-Care