Proces zabezpečenia kvality (QA)

Naším cieľom je zabezpečiť trvalo vysokú úroveň kvality, ktorej môžete dôverovať.

Dbáme o to, aby sme zariadenie odoslali až po tom, čo prejde všetkými štádiami. Prosím, prečítajte si stručný prehľad nášho procesu QA:

 1. Vizuálny audit a fyzická kontrola.
  1. Identifikácia zariadenia – než začneme ďalší proces kontroly kvality, skontrolujeme všetky výrobné čísla, sériové čísla a revíziu hardvéru.
  2. Všetky zariadenia, ktoré prevezmeme, prezrieme, či náhodou nie sú akokoľvek fyzicky poškodené. Šasi podrobujeme kontrole pred škrabancami, preliačinami. Kontrolujeme aj dátové konektory rozhrania „backplane“, všetky ďalšie konektory, čelné panely, tlačidlá a rozširujúce sloty.
  3. Na sieťových kartách a moduloch prezeráme konektory, zničené alebo chýbajúce súčiastky či komponenty. S každým dielom, citlivým na statickú elektrinu, zaobchádzame opatrne, podľa priemyselných štandardov.
  4. Očistíme zaprášené sieťové zariadenia a servery.
  5. Kusy, ktoré prešli touto fázou, posunieme na testovací proces.
 2. Testovanie, obnovenie továrenských nastavení a mazanie dát.
  Toto je kľúčová fáza procesu. Sieťové zariadenie Cisco testujú naši Cisco certifikovaní inžinieri.
  1. Automatické testovacie zariadenie POST (Power-On-Self-Test) na všetkých zariadeniach kontroluje chybové hlásenia.
  2. Odstráni sa ochrana heslom (ak existuje).
  3. Spustia sa diagnostické príkazy špecifické pre jednotlivé zariadenia.
  4. Otestuje sa modul ventilátorov, overí sa správnosť hladiny hluku.
  5. Otestuje sa napájanie, výkon a prevádzková teplota.
  6. Výsledky testov sú uložené pod sériové číslo zariadenia. Zaznamenávame revíziu hardvéru, verziu firmvéru a softvéru, všetky špecifikácie pamäte a ukladania – flash pamäte, NVRAM, DRAM, diskové jednotky atď.
 3. Resetovanie na továrenské nastavenia.
  V tomto štádiu dbáme o to, aby boli renovované zariadenia pripravené na inštaláciu a doručenie v továrenskom stave, v akom poskytuje nové zariadenie výrobca.
  1. Konfiguračné súbory a všetky údaje o konfigurácii siete sú odstránené a na všetkých používaných zariadeniach sú obnovené továrenské nastavenia; na serverové pevné disky použijeme trojité mazanie údajov.
  2. Zariadenia, ktoré prejdú všetkými predošlými fázami, sú pripravené na predaj.
 4. Upgrade hardvéru, konfigurácie na mieru.
  1. Konfigurácie sa tvoria podľa objednávky, sieťové karty a rozširujúce moduly sa fyzicky inštalujú.
  2. Spustí sa test upgradovanej konfigurácie. V prípade upgradu pamäte sa upgraduje napájanie modulov alebo celá konfigurácia, potom sa znova testuje celé zariadenie, a po upgrade sa protokol uloží.
 5. Konečná kontrola kvality a odoslanie.
  1. Overenie, či sa výrobné a sériové čísla na predaných zariadeniach zhodujú.
  2. Vytlačenie špecifických čiarových kódov,či, v prípade potreby, iného typu štítkov.
  3. Príprava patričnej ochrany zariadení na prepravu – zariadenia chránime pred otrasmi počas prepravy, pred kondenzáciou vlhkosti a pred nekontrolovaným výbojom statickej elektriny, všetky komponenty citlivé na statickú elektrinu sú balené v antistatickom obale.
  4. Pridanie doplnkov ako regálové konzoly, konzolové káble a napájacie káble podľa krajiny určenia.
  5. V závere je paleta alebo škatuľa pripravená zvládnuť zlé zaobchádzanie počas prepravy. Po odoslaní zásielky dostane klient informáciu o predpokladanom čase doručenia zásielky a podacie číslo zásielky.